Biografia

sergey-bykov
Nie jest ważne to kim był człowiek, nie jest również ważne to jak doszedł do tego kim jest. Ma to znaczenie wyłącznie dla niego samego. Ważne jest kim jest teraz i w jakim zmierza kierunku. Ważne jest czy może czymś teraz podzielić się z ludźmi.